ΠΙ αλουμινίου (φαρδύ) (κούρμπα)

Αβαφο – βαμμένο

Περιγραφή

Διατίθεται στην διάσταση των 2,00μ – 90°.