Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι : https://syrtex.gr.

Ποιά δεδομένα αποθηκεύουμε και για ποιό λόγο

Φόρμα επικοινωνίας

Όταν οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, η πλατφόρμα αυτόματα συλλέγει το e-mail, το σχόλιο σας, καθώς και όποια πληροφορία προσωπική ή μη αναφέρετε μέσα σε αυτό.

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, η πλατφόρμα αυτόματα συλλέγει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων και επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του παράγοντα χρήστη του προγράμματος περιήγησης, για να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Cookies

Η πλατφόρμα αποθηκεύει cookies για την εύκολη περιήγηση σας την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε των ιστότοπο μας. Τα cookies αυτά διαρκούν ένα(1) έτος.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Χρήση των Πληροφοριών

Δεν μοιράζουμε κανένα από τα δεδομένα σας, ωστόσο οποιαδήποτε σχόλια επισκεπτών μπορεί να ελέγχονται μέσω μιας αυτόματης υπηρεσίας ανίχνευσης ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Για πόσο χρόνο αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας.


Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται απεριόριστα. Αυτό είναι έτσι ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια παρακολούθησης, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού. Το ίδιο συμβαίνει και με τα δεδομένα που μας παρέχετε χρησιμοποιόντας την φόρμα επικοινωνίας μας.

Τι δικαιώματα έχω στα αποθηκευμένα δεδομένα

Αν έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που μας έχετε παράσχει. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.