(Κ/Α 37) Θηλιά στήριξης για γκαβίλια οδηγού

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠcm) : 4.5×1.4

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Θηλιά στήριξης για γκαβίλια (πύρο) χωνευτού οδηγού