ΤΑΥ αλουμινίου (No 700)

Αβαφο – βαμμένο

Περιγραφή

Οδηγός για πόρτες και ντουλάπες

ΑΒΑΦΟ ΒΑΜΜΕΝΟ
ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
250cm 250cm
300cm 300cm
400cm 400cm
500cm 500cm