ΠΙ αλουμινίου

Αβαφο – βαμμένο

Περιγραφή

Οδηγός για πόρτες

ΑΒΑΦΟ ΒΑΜΜΕΝΟ
ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
250cm 250cm
500cm 500cm