ΠΙ αλουμινίου ενισχυμένο (στενό)

Αβαφο – βαμμένο

Περιγραφή

Οδηγός για πόρτες

ΑΒΑΦΟ ΒΑΜΜΕΝΟ
ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
250cm 250cm
300cm 300cm
400cm 400cm
500cm 500cm