Γωνιά αλουμινίου με βουρτσάκι

Αβαφο – βαμμένο

Περιγραφή

Προφίλ στεγανοποίησης πόρτας

ΑΒΑΦΟ ΒΑΜΜΕΝΟ
ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
250cm 250cm
300cm 300cm
500cm 500cm